Teenused

Äriidee analüüs ja rahastusvõimaluste kaardistus

Tutvume põhjalikult sinu äriidee, tegevusvaldkonna ning eesmärkidega. Selgitame välja peamised arendusvajadused, tegevused ja kulud, mille finantseerimiseks täiendavat kapitali on vaja kaasata. Kaardistame võimalikud rahastajad, meetmed ning teenused, mille abil vajalikud tegevused ellu viia. Olgu selleks seadmete või muu põhivara soetamine, turundustegevused, tootmis- või teenindusruumide rekonstrueerimine, toote- või teenusearendus, partnerotsing välisturgudel või muu kitsaskoht, mille lahendamine sinu ettevõtte uuele tasemele tõstab.

Projektitaotluste ja lisamaterjalide koostamine

Aitame kokku panna kogu dokumentatsiooni, mis on vajalik toetuse taotlemiseks. Koostame äriplaane, finantsplaane, turundusplaane ja teisi projektiplaane, mis on sageli kõige mahukamaks osaks erinevate programmide taotlusprotsessis. Juhime kokkuleppel kogu toetuse taotlemise protsessi, suheldes vajadusel rahastajaga, komplekteerides kohustuslikud lisamaterjalid ning jälgides projektitaotluse vastavust kõigile etteantud tingimustele.

Konsultatsioon, projektijuhtimine, aruandlus

Enamasti on ühel ettevõttel võimalik taotleda mitmeid erinevaid toetusi olenevalt ettevõtte vanusest, kasvufaasist, investeeringu mahust ja muudest tingimustest. Oleme sinu ettevõttele pikaajaliseks partneriks, nõustades strateegia ja tegevusplaani koostamist, mille aitame omakorda siduda etapilise rahastusvõimaluste plaaniga. Kaardistame regulaarselt uusi toetusvõimalusi ning ettevõtluse tugiteenuseid, mida sinu ettevõtte arendamiseks on võimalik kasutada. Vajadusel kaasame täiendavaid partnereid ja eksperte, juhime projektimeeskonna tööd ning projektitegevuste elluviimist. Jälgime projekti eelarve nõuetekohast täitmist ning koostame kogu aruandluse koos väljamaksetaotluste ja muude vajalike lisadokumentidega.

küsimused-vastused

Kirjuta või helista ja küsi julgelt, aga mõned vastused leiad ehk juba siit:

Ei pea. Ootame konsultatsioonile ka täiesti algfaasis ideid, analüüsime võimalusi ning koostame koos sinuga täpse edasise plaani.

Mõlemad. Omame kogemusi ja aitame koostada nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele suunatud toetusmeetmete taotlusi.

Soovime olla partneriks kõigile ettevõtlikele. Kuigi oleme peamiselt keskunud äriühingutele, aitame leida rahastust ka neile ideedele, mida viiakse ellu mittetulundusühingu vormis või kohaliku omavalitsuse haldusalas.

Aitame leida rahastuse olenemata ettevõtte tegevusalast. Koostame projektitaotlusi nii EASi- ja KredExi ühendasutuse, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Keskkonnainvesteeringute Keskuse, kohalike tegevusgruppide kui teiste rahastajate meetmetesse.

Sõltub mitmetest asjaoludest, näiteks taotletava toetuse suurusest või kokkulepitud tööde võimalikust tähtajast. Kindlasti ja alati peame aga silmas seda, et teenuse eest makstav tasu ei oleks sinu jaoks kulu vaid investeering, mis end kaasatava toetuse näol kordades ära tasub. Üldjuhul koosneb teenuse hind fikseeritud põhiosast konsultatsiooni ja projektitaotluse koostamise eest ning tulemustasust positiivse rahastusotsuse korral. Võta julgelt ühendust ning räägime kõigest täpsemalt!